Taiteen ystävälle

55,00 

Osasto:

Kuvaus

Kirjapaketti sisältää:

Tukea taiteesta on kirja, jonka tehtävät eri osa-alueilta ohjaavat pohtimaan omaa elämää taiteen sekä kirjoittamisen kautta. Harjoitukset auttavat käsittelemään asioita laajemmasta näkökulmasta. Kirja soveltuu jokaiselle, joka haluaa tarkastella elämäänsä luovien metodien kautta. Se sopii myös inspiraatioksi taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäville ammattilaisille, jotka auttavat löytämään asiakkaan kuntoutuksen kannalta parhaat menetelmät.

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian oppikirja vie aikamatkalle sekä ratkaisukeskeisen näkökulman että taideterapioiden syntyyn. Teos kertoo, kuinka ratkaisukeskeisyys ja taideterapiat ovat kehittyneet ja miten ne muodostavat ratkaisukeskeisen kuvataideterapian perustan tänä päivänä. Kirja tarjoaa monipuolisesti menetelmiä terapeuttiseen ja psyko- terapeuttiseen vuorovaikutussuhteeseen. Menetelmissä kulkee punaisena lankana ratkaisukeskeisyyden pääperiaatteet, kuten voimavaralähtöisyys, näkökulman vaihtamisen taito, ongelman muuttaminen tavoitteeksi, ulkoistaminen, myönteinen ajattelu, tulevaisuuteen suuntaaminen ja unelmointi. Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian menetelmät antavat terapeutille työvälineitä, miten hän voi tukea asiakasta löytämään ja ylläpitämään elämässään toivoa, toimijuutta ja itsearvostusta. Menetelmät soveltuvat toteutettaviksi yksilötyössä ja ryhmätoiminnassa niin eri ikäisten ihmisten parissa kuin erilaisissa toimintaympäristöissä sekä erinomaisesti myös lyhytterapeuttisiin työmenetelmiin.