Tunnetaidot ovat yhtä tärkeitä kuin luku- ja kirjoitustaito, ennakkoon loppuunmyyty tietokirja kertoo

Uutuuskirja Tunnelukutaito – Avain yhteiskunnan ja yksilön menestykseen (2023) on pitkäaikaisen yhteiskunnallisen hankkeen tulosta. Kirjan takana ovat Tunnelukutaito -oppiaineen kirjaaminen perusopetuslakiin –kansalaisaloitteen käynnistäneet asiantuntijat. Tietokirjan työryhmä koostuu eri alojen asiantuntijasta. Teos julkistetaan 18.3. kutsuvierastilaisuudessa Tampereella.  

Tunnelukutaidon opetuksessa lapsia ja nuoria ohjataan itseohjautuvuuteen, omien impulssien ja aggressioiden hallintaan, itsetuntemukseen, empatia-, vaikuttamis- ja neuvottelutaitoihin. Ne vaikuttavat kykyyn piirtää ympärilleen rajat, jotka suojaavat kiusaamiselta, hyväksikäytöltä ja sosiaaliselta paineelta tehdä vääriä valintoja. Tunnelukutaito (2023) nostaa esille näiden taitojen merkitystä yhteiskunnallisella tasolla. 

Ennen hanketta tunnelukutaidon opettaminen oli jäänyt yksittäisten projektien, pilottien ja kokeilujen varaan. Millainen olisi yhteiskuntamme, jos luku- ja kirjoitustaito olisivat jääneet yhtä sattumanvaraisten toimenpiteiden tasolle?” – Pia-Christina Roth, Tunnelukutaidon päätoimittaja 

Kirjassa 19 monialaista aiheen kotimaista asiantuntijaa esittelevät artikkeleissaan konkreettisia ja käytännönläheisiä tapoja tunnelukutaidon lisäämiseen niin yksilö- kuin yhteiskunnallisella tasolla. Mukana on myös ulkosuomalainen, Kanadassa onnistuneesti toteutettua tunnelukutaitouudistusta seurannut kuraattori. 

Teoksessa esitettyjen ajatusten pohjalta tehtiin vuonna 2021 kansalaisaloite, jonka tavoitteena oli tunne- ja vuorovaikutustaitojen kirjaaminen perusopetuslakiin omana oppiaineenaan. Kirjan ensimmäinen painos myytiin loppuun ennakkoon, teoksen lisäpainos tulee myyntiin maaliskuussa. Kustakin myydystä kirjasta lahjoitetaan 5 euroa TAYSin lasten- ja nuorisopsykiatrian klinikoille. 

Haastattelupyynnöt 

Pia-Christina Roth 

HTM, KM, opettaja, tunnetaito-, johtajuus- ja työelämänvalmentaja 

[email protected] 

Arvostelukappaleet 

Miia Ojala 

Minea Kustannus ja Media

[email protected] 

Minea Kustannus ja Media Oy 

Lapinrinne 1B 

00180 Helsinki 

www.mineakustannus.com 

Minea Kustannus on Helsinkiläinen yleiskustantamo, joka julkaisee teoksia ajankohtaisista asioista, ihmisistä sekä ilmiöistä.