Tunnelukutaito -oppiaineen kirjaaminen perusopetuslakiin

Maailma muuttuu nopeasti ja sen mukana myös työelämän vaatimukset. Miten varmistamme, että lapset ja nuoret, tulevaisuuden työelämän vaikuttajat, saavat parhaat valmiudet kohdata itsensä ja toiset myös tunnetasolla? Asiantuntijoiden mukaan lisäämällä tunnelukutaidon opetus koulujen opetussuunnitelmaan. 

Tunnelukutaidon opetuksessa lapsia ja nuoria ohjataan itseohjautuvuuteen, omien impulssien ja aggressioiden hallintaan, itsetuntemukseen, empatia-, vaikuttamis- ja neuvottelutaitoihin. Tämä auttaa ehkäisemään mielenterveysongelmia, parantamaan työpaikkailmapiiriä, lisäämään empatiakykyä ja edistämään hyvinvointia laajemmin. Näin ollen tunnelukutaidon opettaminen ei pelkästään hyödytä yksilöitä, vaan myös yhteiskuntaa kokonaisuutena. 

Tunnelukutaito -oppiaineen kirjaaminen perusopetuslakiin –kansalaisaloitteen ovat käynnistäneet asiantuntijat, jotka ovat myös kirjan Tunnelukutaito – Avain yhteiskunnan ja yksilön menestykseen(2023) takana. 

Kannustamme allekirjoittamaan lakialoitteen tunnelukutaidon tärkeyden tunnustamiseksi ja sen edistämiseksi yhteiskunnassamme. Yhdessä voimme vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään ja edistää hyvinvointia ja kasvua kaikkialla.